__________________

Hjelp til å bli tydelig

I Bang Kommunikasjon vet vi at en tydelig markedsposisjon og tydelig kommunikasjon er avgjørende for å nå mål. Gjennom involverende prosesser tilbyr vi navne- og konseptutvikling, selskapsstrategier, kommunikasjonsplattformer og -strategier, samt PR- og tekstarbeid som spisser virksomheter.

Markedsstrateg

Arne Bang

Arne Chr. Bang har Bachelor-grad i henholdsvis Business Administration og humanistiske fag fra San Francisco og Oxford, samt etterutdannelse i merkevareledelse fra BI. Han har lang fartstid som strategisk rådgiver og tekstforfatter i reklamebransjen, med særlig erfaring fra strategisk posisjonering, identitets- og konseptutvikling. Frem til 2020 drev han selskapet Backer & Bang i partnerskap med Trond M. Backer, nåværende formann i Næringsforeningen i Kristiansand.

Bang var gründer og partner i kommunikasjonsmiljøet Dale+Bang som ble 40 ansatte på 7 år, og har vært styreleder for den innovative musikkfestivalen Punkt siden oppstarten i 2005. Bang har også vært med å ta initiativ til konsepter som Hotel Express International, God Morgen Norge Brødet, Kaptein Sabeltann Brødet, Opera i Parken og inkluderingsprosjektet Kristiansand Internasjonale Dragefestival.

Mobil: 926 25 479

Kommunikasjonsrådgiver/tekstforfatter

Camilla Nordahl Bang

Camilla Nordahl Bang er utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjonen idéhistorie, historie, engelsk og sosiologi. Hun har jobbet i reklame- og kommunikasjonsbransjen i mer enn 20 år – som byråleder, kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter. Eiendomskommunikasjon er hennes spisskompetanse, og Camilla var tidligere daglig leder i Seil Arkitekter. Hun har derfor erfaring både som leverandør og innkjøper av kommunikasjonstjenester. Se mer utfyllende om hennes bakgrunn på LinkedIn.

Mobil: 959 35 385

Hvorfor?

Seniorkompetanse

Partnerne i Bang Kommunikasjon har erfaring som gründere, ledere, strategiske rådgivere og tekstforfattere i reklamebransjen – med særlig spisskompetanse på strategisk posisjonering samt identitets- og konseptutvikling.

Konkurransestrategi

Du får hjelp til å finne et fokus og en overordnet retning som du kan bygge markedsstrategien din rundt for å nå mål. Det kan være for et produkt, en tjeneste eller virksomhet. Målet er å hjelpe toppledelsen med å legge den riktige konkurransestrategien for en merkevare.

Velprøvd metodikk

Med Bang Kommunikasjon får du en partner som spesialiserer seg på posisjonering og strategi, og som har lang erfaring i prosessfasilitering og konseptutvikling. Gjennom en velprøvd metodikk får du verktøy som kan forenkle, fokusere og forsterke merkevaren din.

Gjør det enkelt

Du får tydelige og handlingsorienterte råd som tar deg videre. Altså ingen lang og abstrakt akademisk avhandling. Leveransen får bare verdi når den kommer ut av permen og inn i organisasjonen. Målet er å forenkle det kompliserte, og komme med konkrete anbefalinger og veivalg presentert på en forståelig måte.

Involvering

Du får en forankret prosess og leveranse. Det er du som best kjenner din egen virksomhet og konkurransesituasjon. Og til syvende og sist er det også du og ditt team som skal gjennomføre strategien. Derfor blir det best resultat når vi jobber sammen. Motivasjon kommer med informasjon og involvering. Forankring fryder.

En advarsel...

Uten et åpent sinn, er det vanskelig å skape utvikling. Som uavhengige konsulenter er vi konstruktive samtalepartnere som utfordrer når nødvendig. Vi kommer til bordet med gode intensjoner og gir deg ærlige svar. Om så, brutalt ærlige. Og hvis vi ser en utfordring som ikke er på bordet, så legger vi den der sammen med en løsning.

Hva er planen?

Riktig konkurransestrategi

FOKUS

For å bygge en merkevare
begrenser du fokus

Har du det omdømmet du fortjener? Er din virksomhet så attraktiv at den tiltrekker seg både kunder, kompetanse og kapital? Produkter lages i fabrikker. Merkevarer i folks hoder. Og siden effektiv kommunikasjon handler om å skille seg ut i målgruppens bevissthet, er posisjonering derfor selve kjernen i enhver merkevare og markedsstrategi. Dette fordi posisjonen er direkte knyttet til motivasjon og årsak til valg. Og dermed inntektsstrømmer.

En sterk merkevare, som særlig kan bidra til økte markedsandeler og marginer, begynner med en tydelig og differensierende identitet. Og skal du bli tydelig utad, må du først bli tydelig innad. Det handler om å skille seg ut og fremstå som det beste alternativet i kategorien for å tilfredsstille kundens behov. Her spiller posisjonering en nøkkelrolle. Har du en plan? Hvis ikke bør du i det minste ha en veldig lav pris.

Bang Kommunikasjon er spesialisert innen strategisk kommunikasjon og posisjonering for økt konkurransekraft, og hjelper deg med den ene differensierende ideen du kan bygge hele ditt marketingprogram rundt for å ta en posisjon og dominere et marked.

Hva er planen?

Bang Kommunikasjon

Postadresse:
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 998 867 347

Camilla Nordahl Bang

Mob. 959 35 385

camilla@bangkommunikasjon.no

Arne Christian Bang

Mob. 926 25 479

arne@arnebang.no