Kristiansand

Nei, det kan du bare glemme!

Et godt resultat handler ofte om en god prosess. Dette ble særlig viktig da man skulle diskutere noe så komplekst og følelsesladet som kommunesammenslåing i Kristiansandsregionen. 

Før startskuddet for den mediefokuserte prosessen, ble Arne Bang og hans tidligere partner Trond Backer (Backer & Bang) bedt om hjelp til å skape en felles og forankret plattform for dialog. Kall det gjerne samspillsregler. Gjennom individuelle møter med samtlige rådmenn og ordførere i de syv aktuelle kommunene, kunne alle slutte seg til en enkel og tydelig ramme og retning for fruktbar dialog og forhandlinger.

Diskusjonene har selvsagt gått høyt og lavt, men prosessen ser ut til å ha vært god. For resultatet i skrivende stund er at 5 av 7 kommuner ser ut til å ha funnet hverandre. Det hjelper å kunne holde hodet kaldt og hjertet varmt når det blåser på toppene.

Bang Kommunikasjon

Postadresse:
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 998 867 347

Camilla Nordahl Bang

Mob. 959 35 385

camilla@bangkommunikasjon.no

Arne Christian Bang

Mob. 926 25 479

arne@arnebang.no