Kronikk i Fædrelandsvennen

Strategien bak Barnas by

”Den som jager to harer fanger ingen”
— Konfucius

Kjært barn har mange navn. Kristiansand er intet unntak. I årevis har vi med stor iver kalt oss alt fra Blomsterbyen, Porten til Europa og Sommerbyen til Drilling bay, Teknologibyen og Norges Florida. For ikke å glemme selveste slæger’n; Sol, sommer og skjærgård. Kristiansand er rik på mangfold, men fattig på tydelighet.

Posisjonering handler om hvordan du skiller deg ut i målgruppens bevissthet. Det er der du vinner eller taper. Og hvis du vil lykkes med å trenge gjennom lydmuren med det du har på hjertet, gjør du klokt i å velge bort og gjøre noen gjennomtenkte prioriteringer. I et overkommunisert marked bør du derfor overforenkle budskapet. Om så brutalt enkelt. Finn det ene budskapet (ikke to, fem eller syv) som evner å trenge gjennom støyen. Som oppfattes raskere. Og huskes lengre. Folk har dårlig tid.

På oppdrag fra Visit Sørlandet har ledet Arne Bang, sammen med tidligere partner Trond Backer, prosessen med å definere merkevaren Kristiansand som reisemål. Vi presiserer reisemål. Bestillingen har ikke vært et lettbeint, kreativt slagord. Oppgaven var snarere å utvikle en differensierende, relevant, forpliktende, langsiktig og troverdig strategisk posisjon. En posisjon som kunne gi reiselivet i hele Kristiansandsregionen fokus og felles retning både for produktutvikling og kommunikasjon. En posisjon som kunne jobbe overtid med å brenne seg inn i turist-Norges bevissthet. En posisjon som særlig appellerte til barnefamiliene så Kristiansand blir likt, valgt og kjøpt som reisemål for framtiden. Vi vil her utdype strategien bak.

Premissene for oppdraget var en riktig konkurransestrategi for reiselivet som kan fungere overfor nasjonalt ferie- og fritidsmarked gjennom hele året. Argumentene for hvordan Barnas by kan hjelpe reiselivet å nå mål er mange: - En ledig, relevant og troverdig posisjon for Kristiansand. - Posisjonen forsterkes av ”motorene” Dyreparken og Cultiva. - Barnas by er tidløs og fungerer uavhengig av sesong. - Er noe reiselivet kan samles om. - Når hele familien og med sympati fra besteforeldre. - Et fokus og felles retning for kommunikasjon og produktutvikling. - Gir en grunn til å bli lenger etter hvert som nye produkter utvikles. - Ikke nødvendigvis på barns premisser, men familietid sammen. - Gir merverdi for næringslivet i rekruttering på tvers av bransjer. - Ikke minst; fokus og investeringer i gode oppvekstvilkår for alle barn i Kristiansandsregionen! Her kan et mulig overordnet mål være at ”alle barn i Kristiansand skal kunne bli trygge mennesker som får bruke sine evner”. Posisjonen forplikter i så fall de folkevalgte.

Så til kritikerne. Det overordnede målet for reiselivet, blant annet gjennom massekommunikasjon nasjonalt, er å få flere folk til å komme hit, bli lenger og lengte tilbake. Det oppnår vi ikke ved å snakke om næringslivets fortrinn. Familien Aslaksen fra Asker velger neppe å legge ferien til Kristiansand fordi vi eksempelvis er teknologiby nr. 1. På den annen side er ofte arbeidssituasjonen den klart viktigste driveren når folk flytter til regionen. Med andre ord: Rett budskap til rett målgruppe fra rett budbringer i riktig kontekst. Logisk nok.

Når det gjelder kronikk i FVN fra Tom Nysted i Agder Energi og Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco den 28. april, samt leder i FVN den 5. mai, så mener vi deres synspunkter er både viktige og relevante. Her pekes det blant annet på landsdelens manglende synlighet og omdømme som industri-, energi- og eksportregion. Vi har mye vi kan og bør melde.

Landsdelens næringsliv har mange beundringsverdige fortrinn med tanke på rekruttering, forskning og utdanning. Utenfor landsdelen bør kommunikasjonsgapet fylles. Spørsmålet er hvordan får vi dette til på en koordinert og slagferdig måte totalt sett? En måte som verken sinker reiselivet eller hvor Barnas by oppfattes som en begrensning, men snarere som en positiv merverdi og tidvis avgjørende forskjell når alt annet er likt i kampen om unge, kloke hoder til byen og regionen.

I den forbindelse vil vi berømme Visit Sørlandet og reiselivet som her tar initiativ, løfter blikket, åpner opp og tar positivt ansvar. Ikke bare for egen bransje. Men utover egen bransje. Dette ved at Barnas by kan gi medvind for Kristiansandregionens innbyggere, Cultiva og ikke minst for næringslivet på tvers av bransjer og særinteresser i kampen om morgendagens arbeidskraft.

Og når det gjelder næringslivets utfordring og behov for et overordnet kjernebudskap som tidligere beskrevet i denne kronikk, er det fristende å sitere innledningen til slagordet for forsikringsselskapet If: ”Rolig”. Det finnes en vei.

Bang Kommunikasjon

Postadresse:
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 998 867 347

Camilla Nordahl Bang

Mob. 959 35 385

camilla@bangkommunikasjon.no

Arne Christian Bang

Mob. 926 25 479

arne@arnebang.no